Мария Монтесори
      Мария Монтесори е родена през 1870г. в Чиравале, Италия. Тя е първата италианка, която през 1896 получава докторска степен в областта на медицината и работи като професор в Рим в периода от 1900 до 1908г. По-късно следва педагогика, антропология и психология, специализира по-задълбочено в
областта на развитието на детето през различните възрастови фази.

      Мария Монтесори насочва усилията си към социализиране на свободата при възпитание на детето, като я свързва и подчинява на най-важния според нея въпрос за човека - грижата за живота. Тя е част от педагогическата реформа в началото на XXвек, чрез която на детето започва да се гледа като на индивидуална личност, а не като на собственост. Тя апелира родителите да зачитат желанията и интересите на своите деца, така че те да могат да се развиват пълноценно, а не да ги използват като оръдие за постигане на техните амбиции и мечти.

      В своята дългогодишна практика, Др. Мария Монтесори набляга на няколко принципа, които са пътя към откриването на детето и задоволяването на неговите нужди:

- детето е скулптор на самия себе си
- развитието на детето е вътрешно настроено, за да се   стимулира му е нужна свобода на мисълта, пространство   и движение
- развитието на детето минава през различни фази, ролята   на учителите е да набюдават детето и да му помагат да   развива собствените си качества, емоции и интереси във   всяка фаза
- детето има нужда от любов, движение и една подготвена   околна среда, която да отговаря на нуждите и интересите   му, за да може да се развива пълноценно
- най- важното за развитието на детския дух е   концентрацията
- детето не е възрастен човек в умалени размери, на него   му е нужна определена, подготвена среда, за да пристъпва   бавно и уверено в света на възрастните
- възпитателите не трябва да доминират над децата и да   им налагат своите желания и правила, а да им помагат да   се развиват и да мислят самостоятелно
- възпитателите са гаранти за свободното развитие на   детето
- детето има нужда от възпитателите, за да оцелее, те   трябва да са винаги готови да помогнат, когато помощта   им е желана

      Един от основните принципи и мото на педагогиката на Мария Монтесори е :

"Помогни ми да се справя сам"

Да помогнем на детето не означава да направим всичко вместо него, а да го насърчим, да му покажем как да успее да се справи само в зависимост от етапа му на развитие. Децата сами контролират времето си, сами избират заниманията си, и се движат свободно в класната стая. Намесата на възрастния служи единствено в две основни направления – да наблюдава индивидуалността и да насърчава самостоятелността на детето.

начало