Материалите в градината на Монтесори

      Детската къща е оборудвана с материалите на Монтесори, чрез които се стимулират различните фази от развитието на детето, като му се дава пълна свобода на избор. Предварително подготвената среда в детската градина е така подбрана, че да подпомага цялостното развитие на характера на детето от детска възраст. За Монтесори дидактичните Материали са ключ към света на детето. Те стоят винаги на едно и също място и ги има само по веднъж, за да може детето от ранна възраст да се научи на ред и търпение, да изчаква когато някой материал вече е зает или да попита кога ще е свободен. Материалите са направени така, че да пасват на всяка фаза от развитието на детето, да му вдъхват вътрешен мир и увереност и стъпка по стъпка да го водят напред. Материалите са разделени в 5 области:

- практически материал
- сетивен материал
- езиков материал
- математически материал
- научен материал

 1.Практически материал - упражненията с практическия материал помагат на детето да развива своята фина и груба моторика, зрително-моторната
координация, да приема заобикалящата го среда, да е самостоятелно, да си изгради един духовен мир, да поема отговорност и да вярва в собствените си способности. Упражненията включват:

- грижи за собствената хигиена- миене, обличане,   събличане
- грижи за околната среда- готвене, миене на съдове,   почистване, работа на открито (всичко подбрано и   пригодено за децата, така че да им доставя удоволствие и   да ги учи на нещата от живота)
- социало приспособяване- спазване на общите правила,   занимания в група, с цел детето да се научи да уважава   правата на другите, както и те неговите.

 2.Сетивен материал - стимулират се всички сетива и по конкретен и осезаем начин се овладяват абстрактни понятия като "малко – голямо, високо –
ниско, леко – тежко, топло – студено" и мн.др. Изучават се геометрични форми и фигури, развива се пространствената ориентация. Чрез материалите им се дава вазможност да развият сетивата си, да подредят познанията си, да ги структурират, класифицират и категоризират. Материалите са пригодени с цел:

- разпознаване на цветовете
- различаване на формите- голямо, малко, кръгло,   квадратно и т.н.
- разпознаване на звуковете
- разпознаване на тежестите
- разпознаване на темепературите- топло, студено
- разпознаване на вкусовете

Материалите са направени така, че детето само да може да контролира своята работа и винаги има възможност да поправи грешката си и да продължи напред. Те стимулират интереса и концентрацията му. Благодарение на възможността сами да контролират работата си, децата се учат да бъдат самостоятелни и да не се страхуват от грешките, а че чрез тях се научават как да стигнат до желаната цел. Децата се научават да назовават материалите по име и така да ги прилагат в ежедневието. Тази на пръв поглед абстрактна концепция слага основите за развитие в областта на математиката, геометрията, биологията, езиците, изкуството и музиката.

 3. Езиков материал - езиковият материал при Монтесори играе много важна роля, защото стимулира езиковото развитие на детето
стъпка по стъпка. Благодарение на него, децата развиват способността си да пишат, научават че думите се състоят от звуци, които могат да се изпишат с букви, научават че думите имат различно значение и функция, и че изреченията имат определена структура. Чрез :

- разговори
- разказване на приказки
- назоваване на околната среда с думи
- назоваване на материалите
- букви направени от различни материали
- подвижна азбука
- писане

децата научават богатствата на езика и с любопитство и постоянство изследват неговите граници и възможности. Да помогнем на детето не означава да направим всичко вместо него, а да го насърчим, да му покажем как да успее да се справи само в зависимост от етапа му на развитие. Децата сами контролират времето си, сами избират заниманията си, и се движат свободно в класната стая. Намесата на възрастния служи единствено в две основни направления – да наблюдава индивидуалността и да насърчава самостоятелността на детето.

 4. Математически материал - децата, които се занимават с математическия материал са вече предварително подготвени- те познават математическите
форми и техните имена, могат да сравняват, сортират, мерят и броят, по-късно опознават цифрите (първоначално до 10, а по-късно до 1000) и количествата чрез:

- цифри от различен материал
- перлени пръчици
- сметала
- цилиндри

 5. Научен материал - с помощта на научния материал се отговаря на множеството въпроси задавани от децата.
Чрез разкази, картинки и опити (пригодени за децата) се отговаря на най-често задаваните въпроси в областта на :

- ботаниката
- зоологията
- историята
- географията
- околната среда

начало