Педагогика на Монтесори

      Мария Монтесори смята самореализирането като главна задача и цел на душата. Човек може да достигне своя максимум само по пътя на опита, чрез преживяването. Чрез опита на мислите, чувствата и действията. Ако човекът е лишен от възможността да действа, той никога не би могъл да се самоопознае, да открие своите възможности и способности, той никога не би станал това, което би могъл да стане. Неразделна и много важна част от опита се явява изборът. Светът е така устроен, че човек във всеки миг от своя живот прави своя избор. Свободният избор е много важна част по пътя на самопознанието. Умението да се направи избор продиктуван от любовта е най-прекия път към свободата. Това е една от целите на Монтесори педагогиката, да помогне на детето да прави своя избор от вътрешното си желание и нужда, а не заради родителя, учителя или някаква награда. Само свободният избор е пътя към един живот без страхове, че ще разочароваш околните. Вътрешната свобода и хармония са едни от целите на Монтесори. Други основни цели са Развитието на детската личност и Самостоятелност, но не личност, която ние имаме в представите си за идеална, а такава каквато детето носи в себе си. Всяко дете трябва да има своя шанс да открие себе си, а това става в среда, в която то може да се движи спокойно и да се чувства сигурно. Друга цел е способността на детето да различава и приема обектите в заобикалящата го среда, това става само по пътя на опита, чрез преживяването. Прекалената загриженост не е в помощ на детето, напротив, когато родителите с постоянните си страхове не му позволяват да изживее нормално детството си, като го спират да се катери, скача, тича, то се затваря в себе си и не може да разгърне изцяло личността си. Монтесори учи, че трябва да имаме повече вяра в децата. Те имат много добра представа за това на какво са способни и в повечето случаи не пристъпват границата на собствените си възможности. А когато успеят да постигнат желаната цел, удовлетворението и вярата в самите тях се повишава. Концентрацията по време на работа (игра) е една от главните цели при Монтесори, само в състояние на пълна концентрация, детето учи и възприема с всичките си сетива. Независимостта на детето от родителя или учителя е също една много важна цел на Монтесори. Възможността да избира самò мястото на работа, материала с който да се занимава, продължителността и интензивността на заниманието си и компанията си, дават на детето увереност и вяра в собствените му възможности.

начало