Камелини Монтесори - София

Логопедичен Център "С-ИВВЕНА" Пловдив
диагностика, терапия и превенция на езико-говорни и емоционално-поведенчески нарушения при лица от всички възрастови групи

"Ананда Йога Студио" Пловдив

"Anglia School - Дайте начален старт на детето си" Пловдив