Светът на детето

      Детето, неговото емоционално и здравословно развитие, индивидуалния му устрем към игра, познания и развитие са oсновни за учебната (работната) атмосфера на къщата. Наша цел е да развием в детето желание за самостоятелност, самоинициатива, знания, да го насърчаваме да вярва в собствените си възможности, да не се страхува от грешките си, да се забавлява докато изучава света около себе си.

      Децата са нашите малки изследователи, те възприемат заобикалящата ги действителност с докосване, хващане, стисване - от хващане към схващане. Монтесори средата в Къщата Вален Монтесори им дава възможност чрез конкретното, това което държат с двете си ръчички, да достигнат до абстрактното. По време на свободната работа, детето може неограничено да се предвижва из стаята, да избира материал, който отговаря на моментните му желания и интереси, и да работи концентрирано докато само реши, че е готово със започнатото. Учителите не налагат мнението и желанията си, те съпровождат детето по пътя на неговото лично самоусъвършенстване, те са толерантни и подхождат винаги с разбиране към всяко дете, защото всяко дете е различно и уникално.

      Групата от деца във Вален Монтесори е смесена- от 3 до 6 годишна възраст. . По този начин децата имат своето мини, детско общество, в което по- големите помагат на по- малките, а по-малките гледат и се учат от по- големите. Така децата неусетно приемат правилата в обществото, учат се на толерантност, на търпимост - повишава се естествената възприемчивост между децата.

      В нашата къща всяко дете е специално. Мария Монтесори казва, че всяко дете има собствен, вътрешен план за развитие, който то следва. В самото начало ¬- до 3 годишна възраст, детето поема всичко, което вижда, чува и докосва. Едва след 3-тата годинка, то започва да различава потока от информацията. Детето учи и запомня с лекота. Затова е много важно с всяко дете да се работи индивидуално, да се следи етапа му на развитие и да се стимулира желанието му за знания. Тук помагат организираната Монтесори Среда, Материалите и Учителите, които се явяват помощници на децата, по пътя на тяхното израстване. Монтесори Учителите не прекъсват работата на детето, това е момент на пълна концентрация, безкрайно ценен в Монтесори средата. Само в условия на пълна концентрация се осъществява израстването на детето. Затова в нашата детска къща към децата се подхожда винаги с уважение, търпение и лоялност. Ние пазим и градим заедно с децата, техния цветен, жизнен и вълнуващ свят.

начало